Czy wiesz że?...

...planując działania swojej organizacji możesz inspirować się sukcesami innych? Zajrzyj do działu "Dobre praktyki" - czytaj i inspiruj się!

Partnerem w projekcie jest

zuwp

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej Drukuj Email
środa, 17 kwietnia 2013 09:58

Jako ustawa zasadnicza, a więc mająca najwyższą moc prawną, spośród wszystkich aktów prawnych obowiązujących w Państwie nie może zostać pominięta również w takim zestawieniu. Poszczególne akty prawne, dot. mniejszości narodowych i etnicznych czy sfer w jakich mniejszości żyją i działają, muszą być zgodne z Konstytucją.

Szczególne znaczenie dla mniejszości mają te artykuły Konstytucji z 2 kwietnia 1997 r., które odnoszą się do mniejszości wprost jak Art. 27: W Rzeczypospolitej Polskiej językiem urzędowym jest język polski. Przepis ten nie narusza praw mniejszości narodowych wynikających z ratyfikowanych umów międzynarodowych,

czy Art. 35, w którym czytamy:

    1. Rzeczpospolita Polska zapewnia obywatelom polskim należącym do mniejszości narodowych i etnicznych wolność zachowania i rozwoju własnego języka, zachowania obyczajów i tradycji oraz rozwoju własnej kultury.
    2. Mniejszości narodowe i etniczne mają prawo do tworzenia własnych instytucji edukacyjnych, kulturalnych i instytucji służących ochronie tożsamości religijnej oraz do uczestnictwa w rozstrzyganiu spraw dotyczących ich tożsamości kulturowej.

Z punktu widzenia mniejszości znaczące, bo zapewniają wolność wyznania (art. 53), zrzeszania się (art. 58), rozpowszechniania informacji (art. 54), czy zakazują istnienia organizacji, których program lub działalność zakłada albo dopuszcza nienawiść rasową i narodowościową (art. 13), są również konkretne sformułowania preambuły, czy poszczególnych artykułów ujętych w 13 rozdziałach.

Jednak, niezależnie od tego, czy kolejne artykuły zawierają odniesienia bardziej lub mniej wprost do specyficznych praw i wolności mniejszości – przedstawicieli mniejszości, jak i każdego obywatela RP, dotyczy cały dokument.

Czytaj cały tekst Konstytucji RP...

 
Reklama