Czy wiesz że?...

...planując działania swojej organizacji możesz inspirować się sukcesami innych? Zajrzyj do działu "Dobre praktyki" - czytaj i inspiruj się!

Partnerem w projekcie jest

zuwp

Europejska karta języków regionalnych lub mniejszościowych Drukuj Email
środa, 17 kwietnia 2013 10:26

ekjKarta to europejska konwencja (CETS 148) zatwierdzona w 1992 roku w ramach Rady Europy w celu ochrony oraz promocji języków regionalnych oraz języków mniejszości narodowych w Europie.

W dniu 12 maja 2003 r. Rzeczpospolita Polska podpisała Europejską kartę języków regionalnych lub mniejszościowych (Dz. U. z 2009 r., Nr 137, poz. 1121), w dniu 12 lutego 2009 r. Karta została ratyfikowana. Dokument wszedł w życie w stosunku do Polski z dniem 1 czerwca 2009 r.

Polska zobowiązała się do stosowania zapisów karty zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym.

Tym samym, za języki mniejszościowe, w znaczeniu karty, uznano: białoruski, czeski, hebrajski, jidysz, karaimski, kaszubski, litewski, łemkowski, niemiecki, ormiański, romski, rosyjski, słowacki, tatarski, ukraiński; przy czym zgodnie z zapisami karty wyróżnia się: język regionalny - język kaszubski; języki mniejszości narodowych - języki: białoruski, czeski, hebrajski, jidysz, litewski, niemiecki, ormiański, rosyjski, słowacki i ukraiński; języki mniejszości etnicznych - języki: karaimski, łemkowski, romski i tatarski oraz języki nieterytorialne - języki: hebrajski, jidysz, karaimski, ormiański i romski.

Na podstawie art. 2 ust. 2 karty Polska zobowiązała się stosować, wobec wyżej wymienionych języków regionalnych lub mniejszościowych, wybrane postanowienia Części III karty (pobierz wyciąg).

Opracowane na podstawie informacji dostępnej na stronie MSW (dostęp 17.04.2013 r.)

Pobierz Kartę w formacie PDF.

Chcesz wiedzieć więcej? Pobierz lekcję nt. Międzynarodowych systemów ochrony mniejszości.

 
Reklama