Czy wiesz że?...

...planując działania swojej organizacji możesz inspirować się sukcesami innych? Zajrzyj do działu "Dobre praktyki" - czytaj i inspiruj się!

Partnerem w projekcie jest

zuwp


Przepisy prawa

DokumentyData dodania

Uporządkuj wg : nazwy | daty | pobrań [ malejąco ]

Europejska konwencja (CETS 148) zatwierdzona w 1992 roku w ramach Rady Europy w celu ochrony oraz promocji języków regionalnych oraz języków mniejszości narodowych w Europie - przez Polskę podpisana w 2003 r.

Konwencja ramowa Rady Europy o ochronie mniejszości narodowych sporządzona w Strasburgu dnia 1 lutego 1995 r.

Ustawa o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym z dn. 6 stycznia 2005 roku.

Pobierz wyciąg z Części III Europejskiej karty języków regionalnych i mniejszościowych - artykuły i ustępy zaakceptowane przez Rzeczpospolitą Polską przy przyjęciu karty zgodnie z art. 2. ust. 2.

Reklama