Czy wiesz że?...

...planując działania swojej organizacji możesz inspirować się sukcesami innych? Zajrzyj do działu "Dobre praktyki" - czytaj i inspiruj się!

Partnerem w projekcie jest

zuwp

Rok 2013 Drukuj Email
środa, 06 lutego 2013 11:41

Rok 2013 miał charakter informacyjno-szkoleniowy:

  1. Przygotowaliśmy stronę internetową. Strona zawiera przystępne opisy krajowych i międzynarodowych uregulowań prawnych odnoszących się do kwestii mniejszości narodowych i etnicznych, informacje o działalności pożytku publicznego oraz inne dokumenty z zakresu współpracy samorząd–NGO, a także przykłady dobrych praktyk współpracy między sektorami samorządowym i pozarządowym. Słowem, wszystko co może pomóc mniejszościom w ich działaniach lokalnych.grafa
  2. Na przełomie kwietnia i maja 2013 r. zrealizowaliśmy szkolenie e-learningowe z zakresu bazy prawnej dot. mniejszości narodowych i etnicznych oraz funkcjonowania samorządów. Poszczególne lekcje pomogły uczestnikom zapoznać się z podstawowymi definicjami i o nich podyskutować, poznać konkretne dokumenty prawne - polskie i europejskie, ich historię i przełożenie praktyczne. Omówione zostały też organy odpowiedzialne za mniejszości oraz zakres odpowiedzialności poszczególnych szczebli samorządów terytorialnych.
    Szkolenie w wersji niemoderowanej jest dostępne do pobrania ze strony projektu.
  3. Szkolenie „Komunikacja zewnętrzna”, które odbyło się w czerwcu 2013 r. miało formę fotomieszaną - e-learning połączyliśmy ze szkoleniem stacjonarnym, była to więc pierwsza okazja dla uczestników projektu do spotkania się i wymiany doświadczeń.
    Celem szkolenia było przekazanie miękkich umiejętności z zakresu komunikacji - budowanie jasnych komunikatów, skuteczne komunikowanie się z odbiorcami naszych działań, poruszymy też tematy z zakresu współpracy z mediami na poziomie lokalnym. Jak było? Zobaczcie sami w naszej relacji.
  4. Szkolenie „Partnerstwo międzysektorowe” odbyło się we wrześniu 2013 r. w formie mieszanej. Część e-learningowa była szansą do zapoznania się z ustawodawstwem w zakresie współpracy samorząd-NGO i przykładami takiej współpracy. W czasie szkolenia partnerstwostacjonarnego uczestnicy razem z trenerami omówili dogłębnie płaszczyznami współpracy grup/organizacji mniejszościowych biorących udział w szkoleniu z samorządem lokalnym. W ramach szkolenia wraz z uczestnikami zostały wypracowane zarysy planów zawiązania partnerstwa międzysektorowego na ich terenie (cele dla zawiązania partnerstwa, inni aktorzy, zakres i formy współpracy etc.).
 
Reklama