Czy wiesz że?...

...planując działania swojej organizacji możesz inspirować się sukcesami innych? Zajrzyj do działu "Dobre praktyki" - czytaj i inspiruj się!

Partnerem w projekcie jest

zuwp

Dobre praktyki

W tym dziale zamieszczamy opisy dobrych praktyk organizacji mniejszościowych, przykładów partycypacji obywatelskiej, współpracy z samorządem i innych działań organizacji pozarządowych dot. mniejszości.

Czytajcie i inspirujcie się!Podzielmy się kulturą! Budżet partycypacyjny Domu Kultury Śródmieście Drukuj Email
czwartek, 26 września 2013 14:19

Fundacja Pole Dialogu wraz z Domem Kultury Śródmieście dks[DKŚ] oraz Urzędem Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy zrealizowała w 2012 roku projekt budżetu obywatelskiego pod nazwą „Podzielmy się kulturą! Budżet partycypacyjny Domu Kultury Śródmieście ”.  Był on finansowany przez: Fundację im. Stefana Batorego [program grantowy „Demokracja w Działaniu], Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Urząd Dzielnicy.

DKŚ, jako instytucja kultury prowadzona przez urząd Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, finansowany jest przede wszystkim z dotacji budżetu miasta (w 87%). O przeznaczeniu tej kwoty decyduje Dyrektor Domu Kultury, tym razem jednak o budżecie programowym zadecydowali mieszkańcy miasta. Celem projektu było, oprócz stworzenia programu DKŚ na 2013, wypracowanie dobrej praktyki realizacji budżetu partycypacyjnego, którą mógłby stosować inne jednostki samorządowe w podległych im instytucjach.

Projekt trwał od stycznia 2012 r. do lutego 2013 r. Został on podzielony na kilka etapów i oparty na pracy warsztatowej.pole dialogu2

Etap pierwszy polegał na przeprowadzeniu badania dotyczącego repertuaru DKŚ, zanalizowano także ankiety ewaluacyjne wypełniane przez uczestników wydarzeń i zajęć organizowanych przez tę instytucję.  Uzyskane informacje zestawiono z danymi dotyczącymi mieszkańców Śródmieścia i Warszawy (otrzymane od GUS-u i urzędu dzielnicy) oraz badaniami uczestnictwa Warszawiaków w imprezach kulturalnych (badanie zrealizowane przez „Stołeczną Estradę”). Ponadto zwrócono się po informacje do organizacji zajmujących się obcokrajowcami: Fundacji Inna Przestrzeń oraz Fundacji Ocalenie. Przeprowadzono także wywiad grupowy z bywalcami klubokawiarni Chłodna 25.

Więcej…
 
Zawód - Asystent Edukacji Romskiej Drukuj Email
wtorek, 24 września 2013 14:10

Program realizowany przez Fundację Integracji Społecznej Prom w partnerstwie z Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim, Wydziałem Teologicznym Uniwersytetu Południowoczeskiego, Uniwersytetem Konstantyna Filozofa w Nitrze na Słowacji oraz Centrum Informacji i Rozwoju Społecznego we Wrocławiu. grafika

Program polega na wprowadzeniu do szkół osób pochodzenia romskiego, które stają się asystentami nauczycieli i uczniów podczas zajęć lekcyjnych.  Ich praca polega nie tylko na tłumaczeniu niezrozumiałych przez romskich uczniów pojęć czy poleceń wydawanych przez nauczyciela, ale także na wyjaśnianiu temu ostatniemu różnic kulturowych generujących określone konsekwencje w procesie nauczania.  Asystenci Edukacji Romskiej w Czechach czy na Słowacji wybierani są spośród Romów posiadających wyższe wykształcenie. W Polsce niestety liczba Romów o takim wykształceniu jest niewielka, dlatego też przeformułowano kryteria i zaproszono do współpracy osoby z ukończoną szkołą podstawową.  Głównym obowiązkiem asystenta jest pilnowanie frekwencji dzieci romskich w szkole, wpływanie na rodziców by posyłali dzieci do szkoły przez cały rok, obserwowanie edukacji dzieci i określanie ewentualnych tematów wymagających dodatkowego powtórzenia czy wyjaśnienia, towarzyszenie dzieciom przy odrabianiu lekcji i informowanie nauczycieli o ewentualnych problemach.

Dzięki zaangażowaniu władz lokalnych oraz osób zatrudnionych, jako asystenci liczba etatów asystentów romskich w województwie dolnośląskim wyniosła 10 (stan na rok 2005).  Także współpraca ze szkołami w większości przypadków układała się pomyślnie, choć nie bezproblemowo. Obawiano się trudności we współpracy między nauczycielami a asystentami,  wynikających z postrzegania asystentów jako wyraźnego symbolu braku umiejętności nauczania osób o odmiennej kulturze. Aby takie postrzeganie nie wpłynęło negatywnie na współpracę,  wykazano, że  w procesie przygotowywania do zawodu nauczyciela brakuje elementów edukacji międzykulturowej, co sprawia, że nauczyciele nie posiadają odpowiednich narzędzi pedagogicznych potrzebnych do nauczania Romów. Ponadto problemy edukacyjne wynikały także z faktu, iż pierwszym językiem dzieci romskich jest romani (nawet jeśli dziecko zna język polski, nie jest on na tym samym poziomie co u dziecka polskiego) oraz braku przygotowania przedszkolnego (niemal 100% dzieci romskich nie uczęszcza do przedszkoli). Należy też pamiętać, że Romowie są jedną z najbardziej negatywnie stereotypizowanych grup społecznych, a że i wśród nauczycieli znajdziemy takich niewolnych od uprzedzeń, współpraca z asystentami romskimi jest i była wyzwaniem.

Więcej…
 
Współpraca mniejszości z uczelnią Drukuj Email
środa, 24 kwietnia 2013 10:56

O rozpoczynającej się współpracy mniejszości niemieckiej z Uniwersytetem Opolskim pisze portal nto.pl . Dzięki temu partnerstwu, polskie rozwiązania prawne mają być promowane w krajach Partnerstwa Wschodniego. Promowana ma być również rola mniejszości niemieckiej w rozwoju regionu. Pomysł rzeczywiście godny uwagi!

 
Brunatna Księga - Nigdy Więcej Drukuj Email
wtorek, 26 marca 2013 15:17

20 marca 2013 r. na zaproszenie sejmowej Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych reprezentanci Stowarzyszenia "NIGDY WIĘCEJ" przedstawili nową edycję 'Brunatnej Księgi' zawierającej informacje o aktach rasizmu i ksenofobii.bk

"Poprzez naszą prezentację podczas posiedzenia Komisji chcieliśmy pokazać posłom skalę zjawiska przemocy motywowanej uprzedzeniami i ideologicznej agresji ze strony skrajnych nacjonalistów" – powiedziała Anna Tatar, sekretarz redakcji magazynu "NIGDY WIĘCEJ", współredaktorka "Brunatnej Księgi 2011-2012" (wraz z Marcinem Kornakiem).

"Brunatna Księga 2011-2012" ukazała się we współpracy z Fundacją im. Stefana Batorego. Publikacja dokumentuje przejawy dyskryminacji w Polsce - są one opisane w układzie kalendarium - miesiąc po miesiącu odnotowano ponad 600 przestępstw czy incydentów, które miały miejsce w różnych miejscowościach Polski.

W dniach 16-24 marca trwał koordynowany przez sieć UNITED Europejski Tydzień Akcji przeciwko Rasizmowi. Jego częścią jest przypadający 21 marca Międzynarodowy Dzień Walki z Rasizmem – ustanowiony przez ONZ dla uczczenia ofiar pokojowej, antyrasistowskiej demonstracji w Sharpeville w RPA z 21 marca 1960 r.bk W ciągu Tygodnia Akcji Stowarzyszenie 'NIGDY WIĘCEJ' współorganizowało szereg działań edukacyjnych. Jedno z nich miało miejsce 18 marca na stadionie Polonii Warszawa, gdzie odbył się pod patronatem kampanii "Wykopmy Rasizm ze Stadionów" otwarty trening piłkarskiej reprezentacji Polski przed zbliżającym się meczem z Ukrainą. W centralnym punkcie trybun umieszczono banner z hasłem kampanii. Wszyscy obecni na stadionie kibice otrzymali materiały na temat walki z rasizmem. Akcja miała miejsce dzięki współpracy z Klubem Kibica Reprezentacji Polski.

Stowarzyszenie 'NIGDY WIĘCEJ' jest niezależną organizacją ekspercką, która od 1996 roku monitoruje incydenty na tle ksenofobicznym oraz wydaje antyrasistowski magazyn "NIGDY WIĘCEJ". Od 2009 roku Stowarzyszenie 'NIGDY WIĘCEJ' koordynuje działanie Centrum Monitorowania Rasizmu w Europie Wschodniej. Stowarzyszenie jest partnerem ogólnopolskiej akcji pod egidą MSZ "Polska dla wszystkich".

Pobierz i przeczytaj "Brunatną Księgę 2011-2012" w formacie pdf.

Infromacja na podstawie newslettera i materiałów ze strony www.nigdywiecej.org

 
Portal Niemców w Polsce Drukuj Email
wtorek, 26 marca 2013 14:28

Od listopada 2012 r. Niemcy w Polsce mają swój portal informacyjno-komunikacyjny pod adresem: www.vdg.pl.

Znajdziecie tam informacje ogólne dotyczące mniejszości, takie jak przepisy prawa, ale przede wszystkim wiele informacji o mniejszości niemieckiej w Polsce - jej liczebności, organizacjach, strategiach rozwoju, ale także o przedstawicielstwie m.in. w Sejmie i samorządach.

Nie brakuje informacji o kulturze, wydarzeniach oraz mediach mniejszości niemieckiej. Ważnym faktem jest też to, że portal ma być współtworzony przez różne organizacje niemieckie w Polsce skupione wokół Związku Niemieckich Stowarzyszeń - ma więc dodatkowy walor komunikacyjny dla tej, największej w Polsce, mniejszości.

Portal robi wrażenie, dla innych mniejszości może stanowić źródło informacji i ... inspiracji! I, cóż powiedzieć, trzymamy kciuki!

Szczegóły w artykule "Rusza portal Niemców w Polsce"

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 następna > ostatnia >>

Strona 2 z 2
Reklama