Czy wiesz że?...

...planując działania swojej organizacji możesz inspirować się sukcesami innych? Zajrzyj do działu "Dobre praktyki" - czytaj i inspiruj się!

Partnerem w projekcie jest

zuwp

Szkoła Letnia Dialogu Międzykulturowego Fundacji Pogranicze Drukuj Email
sobota, 21 grudnia 2013 13:01

Szkoła Letnia Dialogu Międzykulturowego organizowana jest przez Ośrodek Pogranicze w Sejnach we współpracy z Kolegium Białoruskim, Centrum Demokracja przez Rozwój Kultury z Kijowa, Centrum Badań nad Sztuką Uniwersytetu Ilijskiego w Tbilisi oraz z Fundacją Łączenia Kaukazu. Jej głównym zadaniem jestsdlm kształcenie animatorów dialogu międzykulturowego, wspieranie przedsięwzięć edukacyjno-artystycznych, współpraca przy budowaniu partnerstwa dialogu międzykulturowego w Gruzji, na Białorusi i Ukrainie.  Uczestnikami Szkoły są przedstawiciele organizacji pozarządowych, władz lokalnych, dziennikarze i animatorzy z Gruzji, Białorusi, Ukrainy i Polski.  Ich zadaniem, po ukończeniu szkoły, będzie wykorzystanie zdobytej wiedzy w tworzeniu projektów, które przeprowadzą w swoich lokalnych społecznościach. Jest to jedyna tego typu instytucja, kształcąca liderów prowadzących działalność integrującą w środowiskach międzykulturowych. Podczas zajęć w szkole zdobywają wiedzę teoretyczną i praktyczne umiejętności prowadzenia dialogu między grupami społecznymi, religiami i narodowościami.

Projekt składa się z następujących elementów:

  • Warsztatów liderskich - dotyczących m.in. zarządzania instytucją, ustanawiania sieci kontaktów, zbierania funduszy, planowania strategicznego, pisania wniosków, planowania strategicznego.
  • Warsztatów animacyjnych – dotyczących form i metod pracy w środowisku międzykulturowym, czynników determinujących takie środowisko; prezentujących dobre praktyki projektów z obszaru dialogu społecznego, edukacji i sztuki.
  • Warsztatów pogranicza: zachęcające do refleksji nad współczesnym etosem wspólnoty i nowymi możliwościami dialogu na rzecz integracji społecznej.

Warsztaty prowadzili przedstawiciele wszystkich partnerów, gośćmi spotkań byli specjaliści i praktycy, którzy mogli podzielić się z uczestnikami własnymi doświadczeniami i wypracowanymi metodami pracy przyczyniającymi się do transformacji społecznej i budowania społeczeństwa obywatelskiego. sdlm www1

Ponadto w ramach Szkoły odbywają się wykłady prowadzone przez światowej sławy naukowców i ekspertów (np. Timothy’ego Snydera czy Marci Shore), warsztaty dokumentacji cyfrowej prowadzone przez Brendana Jacksona, artystę i twórcę społecznościach programów artystycznych, w swojej pracy wykorzystuje fotografię, film, sztuki wizualne, historię mówioną, pisanie itp.; wydarzenia artystyczne i prezentacje uczestników.

Do tej pory odbyły się dwie edycje Szkoły Letniej Dialogu Międzykulturowego, w których wzięło udział blisko 70 osób.

Po letnim kursie uczestnicy biorą udział w warsztatach – wizytach lokalnych. Zadaniem tych warsztatów jest rozwijanie i konkretyzowanie pomysłów na projekty, diagnozowanie potrzeb, ustalanie celów, omawianie roli animatora w projekcie, planowanie budżetu oraz przyszłych działań, określanie grup docelowych itp.

Wielką zaletą Szkoły Letniej Dialogu Międzykulturowego jest jej długofalowość.  Uczestnicy i ich projekty nie są pozostawieni sami sobie.  Otrzymują od organizatorów nie tylko wiedzę teoretyczną, ale także, co najważniejsze, mogą pod okiem organizatorów wprowadzić ją w praktykę.  Mogą skonsultować swój projekt podczas każdego, kolejnego etapu – od pomysłu, aż po ewaluację. Dzięki temu ich działania są wyższej jakości, są skuteczniejsze i lepiej odpowiadają na potrzeby lokalnej społeczności.

Opracowała Anna Halbersztat
Zdjęcia pochodzą ze stron: http://borderland-network-news.net/ oraz http://pogranicze.sejny.pl/index.html

 
Reklama