Czy wiesz że?...

...planując działania swojej organizacji możesz inspirować się sukcesami innych? Zajrzyj do działu "Dobre praktyki" - czytaj i inspiruj się!

Partnerem w projekcie jest

zuwp

Warszawskie Centrum Wielokulturowe Drukuj Email
wtorek, 01 października 2013 11:33

W 2009 roku Fundacja Inna Przestrzeń rozpoczęła realizację projektu pod nazwą: Pilotażowe Warszawskie Centrum Wielokulturowe [WCW]. Pilotaż ten poprzedza powstanie prawdziwego Centrum Wielokulturowego w Warszawie. logo

Głównym celem Warszawskiego Centrum Wielokulturowego jest integrowanie działań i inicjowanie współpracy między poszczególnymi urzędami, instytucjami miejskimi oraz organizacjami pozarządowymi zarówno tymi działającymi na rzecz obcokrajowców, jak i tymi reprezentującymi społeczności imigranckie czy mniejszości narodowych zamieszkujących w stolicy.

Prace nad stworzeniem WCW rozpoczęły się w 2008 roku. Wtedy została opracowana koncepcja Centrum (podczas prac nad Programem Rozwoju Kultury do 2020 roku).  Pilotaż WCW rozpoczął się w 2009 roku, wtedy też stworzono nieformalną koalicję na rzecz Centrum. W czerwcu 2010 odbyło się robocze spotkanie przedstawicieli 29 organizacji i 7 struktur miejskich. W trakcie tego spotkania stworzono listę głównych zadań Centrum, określono jego cele i działania długofalowe. Utworzenie Warszawskiego Centrum Wielokulturowego zostało umieszczone przez Prezydent m.st. Warszawy na liście priorytetów na kadencję 2010-2014. W listopadzie 2010 r. przeprowadzono warsztaty z udziałem reprezentantów NGO, podczas których konsultowano założenia dotyczące Centrum.  W 2011 roku po spotkaniu z Zastępcą Prezydenta m.st. Warszawy Włodzimierzem Paszyńskim odbyły się dwa spotkania robocze przedstawicieli organizacji pozarządowych i zaangażowanych biur Urzędu Miasta, podczas których wypracowano koncepcję działań pilotażowych na lata 2010-2013. Zgodnie z wypracowanymi założeniami Warszawskie Centrum Wielokulturowe ma stać się niezależną jednostką, prowadzoną wspólnie przez samorząd warszawski i koalicję organizacji pozarządowych.

W pracach nad założeniami Centrum wzięli udział: Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy, Centrum Komunikacji Społecznej, przedstawiciele Biura Kultury, Biura Edukacji, Biura Polityki Społecznej, Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie, Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń, Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom Caritas, Fundacja Afryka Inaczej, Fundacja dla Somalii, Fundacja Forum na rzecz Różnorodności Społecznej, Fundacja Inna Przestrzeń, Fundacja „Nasz Wybór”, Fundacja Obserwatorium, Fundacja Pro Cultura, Fundacja Rozwoju „Oprócz Granic”, Fundacja Sztuki Arteria, Instytut Francuski w Warszawie, Instytut Kultury Narodów Kaukazu, Instytut Spraw Publicznych, Międzynarodowa Organizacja d/s Migracji (IOM), Stowarzyszenie Autokreacja, Stowarzyszenie Dom Kaukaski, Stowarzyszenie Etnografów i Antropologów Kultury "Pasaż Antropologiczny", Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, Fundacja Świat na Wyciągnięcie Ręki, Fundacja Transkultura, Stowarzyszenie Wolnego Słowa, Społeczność Palestyńska, Stowarzyszenie Dialogu Międzykulturowego, Stowarzyszenie Pro Humanum, Polskie Forum Migracyjne. Ostatnio do prac dołączył też Związek Ukraińców w Polsce.

Centrum ma realizować zadania w następujących obszarach:

  • Aktywizacja - aktywizacja i wsparcie środowisk imigranckich w tworzeniu i realizowaniu własnych projektów oraz w działaniach integracyjnych.
  • Badania – przeprowadzanie przekrojowych badań nad migracjami w Warszawie.
  • Edukacja - wsparcie działań edukacyjnych dotyczących wielokulturowości, integracji, edukacji międzykulturowej (także o wielokulturowej tradycji i historii Warszawy), nauki języka polskiego.
  • Kultura – wspieranie działań kulturalnych realizowanych przez środowiska imigranckie, międzynarodowych projektów kulturotwórczych itp.


W ramach projektu Pilotażu Warszawskiego Centrum Wielokulturowego realizowano zadania z obszaru aktywizacji: prowadzono działania aktywizujące poprzez kulturę, a także szkolenia liderów społeczności imigranckich. Wraz z Fundacją „Rozwój Oprócz Granic” zorganizowano punkt konsultacji prawnych, w którym można było uzyskać informacje i porady prawne dotyczące działalności kulturalnej i społecznej prowadzonej przez cudzoziemców.

Integracja przez kulturę
W ramach tego elementu portal Kontynent Warszawa – Warszawa wielu Kultur (portal wchodzący w skład programu Fundacji Inna Przestrzeń) prowadzi cykl wydarzeń Ludzie z Kontynentu oraz warsztaty artystyczne Warszawski Plener Wielokulturowy.wcw
Ludzie z Kontynentu, cykliczne wydarzenie odbywające się od 2007 roku, w skład Pilotażu weszło w 2010 roku.  Każda edycja poświęcona jest artystom pochodzącym z innej kultury, a mieszkającym i tworzącym w Warszawie. Do tej pory przedstawiono twórców pochodzących z Afryki (malarze z Etiopii i Mali, poeci i pisarze z Senegalu i Nigerii), z Tybetu, Japonii, Kaukazu oraz Meksyku.
W ramach Warszawskiego Pleneru Wielokulturowego artyści pochodzący z różnych krajów i kultur mierzyli się z różnymi aspektami życia w Warszawie. Na swój warsztat mogli wziąć architekturę miasta, ludzi w nim żyjących, zapachy, dźwięki, miejskie legendy i plotki. W Plenerze wzięli udział artyści m.in. z Etiopii, Indii, Martyniki Francuskiej, Meksyku, Rosji, Togo, Ukrainy, Wietnamu.  Prace powstałe podczas Pleneru zostały zaprezentowane podczas wystawy, która odbyła się w grudniu 2009 roku.

Szkolenia liderów
Celem szkoleń było wspieranie aktywnych imigrantów mieszkających w Warszawie, wzmocnienie ich kompetencji liderskich, dostarczenie wiedzy i umiejętności dotyczących realizowania projektów.

Szkolenia podzielone zostały na dwie ścieżki:

  • Zarządzanie projektem i zespołem, pozyskiwanie funduszy, tworzenie organizacji – szkolenie odbywało się w różnych językach (polski, rosyjski, angielski, francuski), w zależności od potrzeb uczestników.  Obejmowało ono zarówno teorię (zagadnienia prawne, formalne procedury związane z wyżej wymienionymi zagadnieniami) jak i wiedzę praktyczną.
  • Szkolenia trenerów-cudzoziemców – w ramach tej ścieżki uczestnicy uczą się teorii dotyczącej prowadzenia warsztatów, przeprowadzają symulacje, a następnie przeprowadzają własne warsztaty dla innych cudzoziemców.


Zorganizowano także Letnią Szkołę Trenerów WCW, podczas której uczestnicy uczą się metod prowadzenia szkoleń, pracy z grupą, projektowania programu szkoleniowego, a także promocji szkoleń i metod rekrutacji.

Do 2011 roku w szkoleniach w sumie wzięło udział 74 cudzoziemców. W tym 41 z Ukrainy, 16 z Białorusi, 6 z Rosji, 3 z Kazachstanu, 3 z Armenii, 2 z Tunezji, 1 z Kenii, 1 z Algierii oraz 1 z Kolumbii.

W ramach Pilotażu WCW powstał także portal: informator dla cudzoziemców (http://www.info-migrator.pl/).  Można na nim znaleźć informacje dotyczące legalizacji pobytu, obywatelstwa; ogłoszenia o pracę, a także informacje o Polsce, życiu w Warszawie, przydatne adresy i dokumenty. Portal jest regularnie aktualizowany, a informacje na nim zgromadzone są dostępne w kilku językach: polskim, angielskim, francuskim, wietnamskim, rosyjskim, hiszpańskim i ormiańskim.

Warszawskie Centrum Wielokulturowe jest jedyną taką inicjatywą w Polsce, angażującą tak wiele organizacji pozarządowych i samorządowych.  Proces tworzenia Centrum może stanowić modelowy przykład współpracy między organizacjami i instytucjami państwowymi.  Powoli, ale skutecznie opracowano założenia Centrum, jego cele i działania.  Obecnie WCW ma już swoją siedzibę, której zagospodarowanie planowały ostatnio organizacje migranckie i mniejszościowe na partycypacyjnych warsztatach.

Więcej na: http://cw.org.pl/ oraz http://przestrzen.art.pl/content/project/191/warszawskie_centrum_wielokulturowe___pilotaz.htm

Opracowała Anna Halbersztat

 
Reklama