Czy wiesz że?...

...planując działania swojej organizacji możesz inspirować się sukcesami innych? Zajrzyj do działu "Dobre praktyki" - czytaj i inspiruj się!

Partnerem w projekcie jest

zuwp

Stowarzyszenie Baladhora prowadzi szkołę Drukuj Email
niedziela, 27 października 2013 14:29

Stowarzyszenie Baladhora istnieje od 2007 roku i mieści się w miejscowości Mokre w województwie podkarpackim. Zajmuje się przede wszystkim działalnością kulturalną i edukacyjną. Jego celem jest ochrona dziedzictwa kulturowego, tożsamości rdzennych społeczności lokalnych, miejscowych i regionalnych tradycji, obrzędowości i działalności artystycznej.  baladhora2

Gdy okazało się, że samorząd podjął decyzję o likwidacji szkoły podstawowej z dodatkowymi zajęciami z języka ukraińskiego w Mokrem Stowarzyszenie postanowiło powołać szkołę niepubliczną prowadzoną przez Stowarzyszenie. Dokonano odpowiednich zmian w statucie i od 1 września 2012 r. szkoła funkcjonuje pod nowym zarządem.

Szkoły samorządowe generalnie nie są w stanie utrzymać się jedynie z subwencji oświatowej, potrzebna jest pomoc samorządu. Tak długo jak długo szkoła funkcjonowała jako jednostka podległa gminie (samorządowi), tak długo gmina partycypowała w kosztach utrzymania szkoły (dokładała około 35-38% do subwencji na ucznia). Po powstaniu szkoły niepublicznej, finansowanie zostało wstrzymane i Stowarzyszenie musi ubiegać się o dotacje z innych źródeł. Gmina użyczyła Stowarzyszeniu budynek szkolny wraz z podstawowym wyposażeniem bez pobierania opłat, natomiast wszelkie dodatkowe inwestycje, zarówno remontowe jak i dotyczące wyposażenia, spoczywają na Stowarzyszeniu.baladhora1

Gdy w gminie ogłoszono konkurs na wspieranie realizacji zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego w zakresie wspierania inicjatyw edukacyjnych na rzecz mniejszości narodowych służących kultywowaniu zwyczajów i tradycji kultury pogranicza Stowarzyszenie Baladhora otrzymało grant na projekt „Cudze chwalicie, swego nie znacie - Pogranicze Łemkowsko–Bojkowskie - język, zwyczaje i obrzędy”, w ramach którego przygotowano oraz opracowano tradycyjne obrzędy całoroczne, a także zorganizowano sobotnie przedszkole dla cztero- i pięciolatków, z podstawowym założeniem nauki języka dziadków czyli z nauką języka ukraińskiego. W trakcie trwania projektu zorganizowano kilka wycieczek dla dzieci i młodzieży m. in. do Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku, poznawano kulturę Łemków (wycieczka do Muzeum Kultury Łemkowskiej w Zyndranowej), zwiedzano cerkwie „Szlak Ikon Doliny Sanu i Osławy”, zbierano i opracowywano tradycyjne, regionalne pieśni w szczególności kupalskie (sobótkowe), dożynkowe.  Zorganizowano też tradycyjną Sobótkę oraz lokalne dożynki, a w planie jeszcze Katarzynki – tradycyjny wieczór z wróżbami.

Ponadto Stowarzyszenie zrealizowało następujące projekty:

"Razem na ścieżkach tożsamości" - projekt dofinansowany w ramach programu baladhora3Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności „Działaj lokalnie 2012” realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Fundację Bieszczadzką). Polegał on na zorganizowaniu Rajdu wraz z działaniami przygotowawczymi, utworzeniu trwałej ścieżki dydaktycznej (turystycznej), dokumentowaniu obiektów o znaczeniu historycznym i kulturowym itp.

„Krakowska Droga Królewska” - wycieczka tematyczna, finansowana przez Starostwo Powiatowe w Sanoku. Odbyła się ona 26 czerwca br. Wycieczka obejmowała zwiedzanie Krakowa - dawnej siedziby królów i byłej stolicy Polski, zabytków ważnych historycznie w tym Wawelu, Kościoła Mariackiego, Sukiennic, Katedry Wawelskiej, Rynku Krakowskiego, a także Smoczej Jamy. Uczestnicy wycieczki poznalibaladhora4 również kilka bardzo interesujących legend związanych ze odwiedzanymi miejscami.

Dzięki krokom podjętym przez Stowarzyszenie Baladhora od nowa stworzono szkołę z dodatkową nauką języka mniejszości narodowej dającej możliwość nauki języka dziadków we własnym środowisku. Od 1 października 2013 r. dodatkowo utworzono punkt przedszkolny dla dzieci 3 i 4-letnich.  Także nieustannie pogłębia się i rozwija wiedzę mieszkańców o lokalnych tradycjach, kulturze i obrzędach.  Jak widać Stowarzyszenie uważnie przygląda się społeczności, w której funkcjonuje i aktywnie partycypuje w lokalnych działaniach.

Opracowała Anna Halbersztat przy współpracy z panią Marią Biłas ze Stowarzyszenie Baladhora.

Zdjęcia, wykonane przez uczniów i nauczycieli ze szkoły prowadzonej przez Stowarzyszenie Baladhora, otrzymane dzięki uprzejmości pani Marii Biłas.

 
Reklama