Czy wiesz że?...

...planując działania swojej organizacji możesz inspirować się sukcesami innych? Zajrzyj do działu "Dobre praktyki" - czytaj i inspiruj się!

Partnerem w projekcie jest

zuwp

Ożywienie domów spotkań Drukuj Email
wtorek, 22 października 2013 13:29

 odsProgram „Ożywienie domów spotkań” realizowany jest od 2010 roku we wszystkich regionach, w których działają organizacje mniejszość niemieckiej, czyli w północnej Polsce, na Dolnym i Górnym Śląsku oraz na Opolszczyźnie.  W ramach programu opiekunowie projektów (w większości młode osoby) przeprowadzają projekty kulturalne w przydzielonych im kołach DFK. Koła DFK są podstawową jednostką wspierającą kulturę i język Mniejszości Niemieckiej.

Co roku opiekunowie projektów biorą udział w warsztatach, podczas których zdobywają wiedzę na temat m.in. koncepcji ożywiania lokalnych kół DFK, pisania wniosków, przeprowadzania projektów oraz ich rozliczania, a także na temat „Strategii Rozwoju Mniejszości Niemieckiej na lata 2010-2015” oraz efektywnej współpracy z zarządem gminnym czy powiatowym.

Głównym celem programu jest umocnienie niemieckiej kultury, języka i tożsamości.  Forma projektów realizujących wyżej wymienione cele była różnorodna i dopasowana do poruszanych tematów. Wśród projektów przeprowadzanych ods4w ramach programu były wystawy, wykłady o niemieckiej historii, wyjazdy studyjne, zajęcia językowe (warsztaty, seminaria, konkursy i in.) dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych.  Realizowano projekty międzypokoleniowe i aktywizacyjne. Prowadzono także projekty otwarte – włączające całą gminę do współpracy oraz projekty rodzinne – angażujące rodziców i dzieci.  

Domy Spotkań realizują projekty odpowiadające na potrzeby mniejszości niemieckiej w danym regionie.  Ich działalność nie zamyka się wyłącznie na organizowaniu wydarzeń kulturalnych, ale obejmuje także działalność socjalną i oświatową.  Warto także podkreślić, że chociaż projekty są realizowane przez mniejszość niemiecką dla mniejszości niemieckiej nie zamykają się one przed polską społecznością lokalną.

W roku 2012 w sumie udało się zrealizować 538 projektów, w których wzięło udział 24661 uczestników w 216 organizacjach.

Projekt finansowany jest ze środków Federalnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych RFN.
vdgWięcej na:haushttp://www.vdg.pl/pl/article/23-ozywienie-domow-spotkan
http://haus.pl/archiwum,754.html
http://haus.pl/aktualnosci-48.html
http://haus.pl/archiwum,790.html
Zdjęcia pochodzą z ww. stron.

Opracowała Anna Halbersztat

 
Reklama