Czy wiesz że?...

...planując działania swojej organizacji możesz inspirować się sukcesami innych? Zajrzyj do działu "Dobre praktyki" - czytaj i inspiruj się!

Partnerem w projekcie jest

zuwp

Zawód - Asystent Edukacji Romskiej Drukuj Email
wtorek, 24 września 2013 14:10

Program realizowany przez Fundację Integracji Społecznej Prom w partnerstwie z Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim, Wydziałem Teologicznym Uniwersytetu Południowoczeskiego, Uniwersytetem Konstantyna Filozofa w Nitrze na Słowacji oraz Centrum Informacji i Rozwoju Społecznego we Wrocławiu. grafika

Program polega na wprowadzeniu do szkół osób pochodzenia romskiego, które stają się asystentami nauczycieli i uczniów podczas zajęć lekcyjnych.  Ich praca polega nie tylko na tłumaczeniu niezrozumiałych przez romskich uczniów pojęć czy poleceń wydawanych przez nauczyciela, ale także na wyjaśnianiu temu ostatniemu różnic kulturowych generujących określone konsekwencje w procesie nauczania.  Asystenci Edukacji Romskiej w Czechach czy na Słowacji wybierani są spośród Romów posiadających wyższe wykształcenie. W Polsce niestety liczba Romów o takim wykształceniu jest niewielka, dlatego też przeformułowano kryteria i zaproszono do współpracy osoby z ukończoną szkołą podstawową.  Głównym obowiązkiem asystenta jest pilnowanie frekwencji dzieci romskich w szkole, wpływanie na rodziców by posyłali dzieci do szkoły przez cały rok, obserwowanie edukacji dzieci i określanie ewentualnych tematów wymagających dodatkowego powtórzenia czy wyjaśnienia, towarzyszenie dzieciom przy odrabianiu lekcji i informowanie nauczycieli o ewentualnych problemach.

Dzięki zaangażowaniu władz lokalnych oraz osób zatrudnionych, jako asystenci liczba etatów asystentów romskich w województwie dolnośląskim wyniosła 10 (stan na rok 2005).  Także współpraca ze szkołami w większości przypadków układała się pomyślnie, choć nie bezproblemowo. Obawiano się trudności we współpracy między nauczycielami a asystentami,  wynikających z postrzegania asystentów jako wyraźnego symbolu braku umiejętności nauczania osób o odmiennej kulturze. Aby takie postrzeganie nie wpłynęło negatywnie na współpracę,  wykazano, że  w procesie przygotowywania do zawodu nauczyciela brakuje elementów edukacji międzykulturowej, co sprawia, że nauczyciele nie posiadają odpowiednich narzędzi pedagogicznych potrzebnych do nauczania Romów. Ponadto problemy edukacyjne wynikały także z faktu, iż pierwszym językiem dzieci romskich jest romani (nawet jeśli dziecko zna język polski, nie jest on na tym samym poziomie co u dziecka polskiego) oraz braku przygotowania przedszkolnego (niemal 100% dzieci romskich nie uczęszcza do przedszkoli). Należy też pamiętać, że Romowie są jedną z najbardziej negatywnie stereotypizowanych grup społecznych, a że i wśród nauczycieli znajdziemy takich niewolnych od uprzedzeń, współpraca z asystentami romskimi jest i była wyzwaniem.

Warto zauważyć, że pomimo wymienionych powyżej trudności (do których dochodzi także brak integracji między dziećmi polskimi  a romskimi) zatrudnianie asystentów romskich stało się częścią systemu oświaty, także finansowego.  Dzięki udanej współpracy między nauczycielami a asystentami, możliwe stało się wpisanie asystenta edukacji romskiej na listę  oficjalnych zawodów w Polsce. W związku z tym został włączony w finansowanie z subwencji oświatowej, co pozwala na organizowanie m.in. zajęć wyrównawczych czy autorskich. Największa ilość środków z Programu Romskiego została przeznaczona na działania edukacyjne: zajęcia wyrównawcze, zakup podręczników i przyborów szkolnych, edukację nieformalną, etaty dla asystentów romskich oraz nauczycieli wspomagających. Ze względu na niskie wykształcenie asystentów romskich organizowane są szkolenia, których celem jest podniesienie kompetencji asystentów, poszerzenie ich wiedzy, a także integracja tego środowiska, utworzenie platformy wymiany doświadczeń, omawianie pojawiających się problemów oraz wspólna praca z nauczycielami.

Mimo trudności można uznać, że wprowadzenie asystentów romskich do szkół, uregulowanie prawne i finansowe tego zawodu było jedną z najbardziej udanych inicjatyw Programu Romskiego. Trzeba jednak pamiętać, że jest to projekt długofalowy i na jego wyniki trzeba będzie jeszcze poczekać.

Według sprawozdania z realizacji Programu na rzecz społeczności romskiej złożonego w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji w roku szkolnym 2010/2011 zatrudniono 89 asystentów romskich, najwięcej w województwie małopolskim (25) i dolnośląskim (18).  Liczba asystentów romskich zmalała o ok.7% w porównaniu z ubiegłym rokiem, wzrosła natomiast liczba nauczycieli wspomagających (zatrudniono 191 osób), którzy tak jak asystenci romscy sprawują nadzór nad postępami dzieci w nauce, prowadzą zajęcia wyrównawcze, pomagają w odrabianiu lekcji itp. Warto też zauważyć, że obowiązkiem szkolnym objętych było w roku szkolnym 2010/2011 3528 dzieci romskich, natomiast 2985 dzieci realizowało obowiązek szkolny.

Więcej...

Opracowała Anna Halbersztat

 
Reklama