Czy wiesz że?...

...planując działania swojej organizacji możesz inspirować się sukcesami innych? Zajrzyj do działu "Dobre praktyki" - czytaj i inspiruj się!

Partnerem w projekcie jest

zuwp

Centrum Dialogu Międzykulturowego – Dom Mendelsohna Drukuj Email
sobota, 21 grudnia 2013 13:04

W marcu 2013 roku w Domu Mendelsohna w Olsztynie rozpoczęło swoją działalność Centrum Dialogu Międzykulturowego.

Centrum mieści się w dawnym domu przedpogrzebowym gminy żydowskiej, zbudowanym w 1913 roku według projektu Ericha Mendelsohna, urodzonego w Olsztynie światowej sławy architekta. Budynek ten jest pierwszym dziełem architekta, a zarazem ostatnią zachowaną pamiątką po gminie żydowskiej w Olsztynie.dom mendelsohna2

W skład zabytku wchodzi dom przedpogrzebowy Bet Tahara, tzw. Dom Ogrodnika i stary cmentarz.

Wspólnota Kulturowa „Borussia”, która od 2005 roku administruje budynkiem i organizuje prace konserwatorskie wydzierżawiła go na trzydzieści lat od Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich, Bet Tahara jest własnością Fundacji Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego.  Współpraca obu organizacji objęła nie tylko rewitalizację obiektu, ale również renowację cmentarza żydowskiego.

W domu przedpogrzebowym znajdziemy charakterystyczne elementy stylu Mendelsohna: intensywną kolorystykę wnętrza – użyto pigmentów stanowiących na początku XX wieku nowość - i funkcjonalność budynku.  W trakcie prac konserwatorzy odkryli m.in., że oryginalne tynki zewnętrzne zawierają mikę, dzięki której budynek lśnił, gdy padało nań światło. Odkryte zostały także kolejne miejsca, w których zamontowane były oryginalne lampy. Na podstawie unikatowych fotografii z lat ’50 konserwatorzy odtworzyli także wyposażenie wnętrza. Współpracowali oni także z ekspertami zajmującymi się twórczością Mendelsohna. Według konserwatorki dzieł sztuki Justyny Dzieciątkowskiej Bet Tahara zalicza się do wyjątkowych, zarówno w Polsce jak i na świecie, ponieważ ma piramidalne sklepienie, mozaikowe wzory wykonane są z płytek ceramicznych a szczyt piramidy wieńczy Gwiazda Dawida.

Centrum Dialogu Międzykulturowego – Dom Mendelsohna kieruje swoją działalność przede wszystkim do mieszkańców Olsztyna i regionu. Większość organizowanych spotkań ma charakter otwarty. W ramach bieżącej działalności organizowane są wykłady otwarte, np. wykład "Tajemnice Domu Mendelsohna", warsztaty np. cykl warsztatów „Lekcje Dialogu” skierowany przede wszystkim do szkół, spotkania kontaktowe, np. spotkanie instytucji z całej Polski współpracujących z niemieckim Instytutem Goethego, koncerty czy prezentacje książek, np. w ramach Dni Kultury Żydowskiej. Centrum przyjmuje także, w odpowiedzi na prośbę partnerów, wizyty studyjne.

Pomieszczenia Centrum udostępniane są również osobom, które chciałby zorganizować coś mieszczącego się w misji Borussii, odbyło się tu nagranie płyty międzynarodowej ekipy muzyków.

W Domu Mendelsohna realizowane są również wewnętrzne działania Wspólnoty Kulturowej Borussia - np. seminarium dla wolontariuszy zagranicznych, którzy z ramienia Borussii spędzą najbliższy rok na Warmii i Mazurach czy uczestnicy programów w ramach Study Tours to Poland.

Do Centrum trafia również sporo osób indywidualnych z Polski i z zagranicy - turystów, osób zainteresowanych architekturą, sztuką, osobą Mendelsohna, tradycjami żydowskimi.

Centrum współpracuje także z lokalną społecznością. Jeszcze przed zakończeniem remontu nawiązano kontakt z Radą Osiedla Grunwaldzkiego - byli oni partnerem w kilku projektach, między innymi dom mendelsohna3w jednym ze spotkań w cyklu Salon Mendelsohna, celem, którego było skonsultowanie z mieszkańcami osiedla programu działania Domu Mendelsohna, poznanie ich oczekiwań wobec tego miejsca itp., Mimo, że spotkanie było w okresie wakacyjnym przyszło ponad 80 osób.

W czasie tegorocznych wakacji wolontariusze Centrum zorganizowali trzytygodniowe półkolonie w Domu Mendelsohna skierowane głównie do dzieci z osiedla (ostatecznie zgłosiło się więcej rodziców spoza bezpośredniego sąsiedztwa).  W ostatnich tygodniach we współpracy z Borussią grupa młodych animatorów (absolwentów projektu "Przez wolontariat do zatrudnienia") zrealizowała działania pod hasłem „Mobilny Dom Kultury w Olsztynie” - działania animacyjne skierowane do mieszkańców osiedla na terenie, którego działa Dom Mendelsohna.  

Centrum regularnie współpracuje z Gimnazjum nr 5 położonym w bezpośrednim sąsiedztwie Domu - uczniowie i nauczyciele są uczestnikami warsztatów, pomagają w akcjach porządkowania cmentarza żydowskiego itp.

Dom Mendelsohna współpracuje także z lokalnymi instytucjami i organizacjami. Od kilku lat, co roku, organizuje święto Chanuka - najczęściej ma to formę akcji artystycznych, a partnerem jest Państwowe Liceum Plastyczne im. E. Mendelsohna.   

W tym roku po raz siódmy zorganizowano Dni Kultury Żydowskiej. Przygotowywane są one wspólnie ze Stowarzyszeniem na rzecz Kultury Żydowskiej B'Jahad (olsztyńską organizacją pozarządową), ponadto do partnerstwa w tym roku zaproszono również Muzeum Warmii i Mazur (instytucję kultury Samorządu Województwa), BWA Galerię Sztuki (instytucję kultury Samorządu Województwa), Gimnazjum nr 5 i Szkołę Podstawową nr 10 w Olsztynie.  

Wspólnota Kulturowa Borussia i jej Centrum Dialogu Międzykulturowego - Dom Mendelsohna często traktowana jest jako modelowo działająca organizacja - samorządy i instytucje często zwracają się do niej z prośbą o wygłoszenie różnego rodzaju prezentacji (o działaniach Borussii, dialogu międzykulturowym, Domie Mendelsohna itp.), co pokazuje, że jej działalność jest zauważana i doceniana.

Opracowała Anna Halbersztat we współpracy z Ewą Romanowską z Wspólnoty Kulturowej Borussia.
Zdjęcia otrzymane dzięki uprzejmości pani Ewy Romanowskiej.

 
Reklama