Czy wiesz że?...

...planując działania swojej organizacji możesz inspirować się sukcesami innych? Zajrzyj do działu "Dobre praktyki" - czytaj i inspiruj się!

Partnerem w projekcie jest

zuwp

Skąd brać przykłady na zaangażowanie? Drukuj Email
wtorek, 26 marca 2013 14:19

Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych w ramach prowadzonego przez siebie projektu „Decydujmy razem” stworzyła bazę dobrych praktyk partycypacji - zebrany materiał można przeglądać w 4 obszarach tematycznych

  1. Strategie rozwoju
  2. Zrównoważony rozwój
  3. Rozwiązywanie problemów społecznych
  4. Budżety partycypacyjne

Dobre praktyki definiowane są przez FISE jako przykłady "autentycznego, nieepizodycznego włączania obywateli w procesy decyzyjne" - kluczowa jest więc również możliwosć implementacji danego przykładu. Można się zatem śmiało inspirować! Zobacz bazę na stronie www.dobrepraktyki.decydujmyrazem.pl/

Dostępne są też publikacje wydane przez Fundację:

Udział obywateli w tworzeniu polityk publicznych - wybór dobrych praktyk zagranicznych - 2010 r.
Elementy partycypacji - 2012 r.

Zapraszamy do zapoznania się!

 
Reklama